• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

Kvalitetsledelsessystemer for VVS-installatører og kloakmestre

Autorisationsloven stiller krav om anvendelsen af kvalitetsledelsessystemer (KLS-system) som et af vilkårene for opnåelse af autorisation som VVS-installatør, vand- og sanitetsmester, kloakmester eller virksomhedsgodkendelse på gas.

Det er et krav, at disse KLS-systemer førstegangsgodkendes og løbende hvert 2. år kontrolleres af en godkendt kontrolinstans som for eksempel TEKNIQ Kvalitet.

Kravet har været gældende siden ændring af autorisationsloven i 2000, og det har fra starten og er fortsat gældende, at KLS-systemerne skal opbygges som simple og operative systemer.

I denne forbindelse forstås simple KLS-systemer, som systemer udarbejdet meget målrettet hen imod sikring af kvaliteten af det udførte arbejde og omfatter således kun hovedprincipperne som angivet i de internationale standarder for kvalitetsstyring (ISO 9000).

Minimumskrav
Kvalitetsledelsessystemet skal opbygges af dokumenter, der redegør for:

 • Virksomhedens forretningsgrundlag, organisation og kvalitetsstyring
 • Procedure for kvalitetsstyring, rettet mod den teknisk ansvarlige (Installatør AK/GVS mester eller kloakmester)
 • Instrukser for arbejdets udførelse

Kvalitetsledelsessystemet kan baseres på følgende 4 delelementer:

 1. Kvalitetshåndbog (Virksomhedsdata, forretningsgrundlag, organisation, KLS politik og –målsætning, ansvar, efterprøvninger og evalueringer af KLS-systemet)
 2. Kvalitetsprocedure (Medarbejderkvalifikationer, prøve- og måleudstyr, planlægning og udførsel af arbejdsopgaver, intern efterprøvning af udført arbejde)
 3. Kvalitetsinstrukser (Arbejdsinstrukser for udførsel , funktionsafprøvning og kontrol af opgaver, dokumentation)
 4. Kvalitetsdokumentation (Oversigt over regler og forskrifter, medarbejderkvalifikationer, kalibreringsattester for prøve- og måleudstyr, arbejdssedler og rapporter, reklamations- og afvigelsesrapporter samt efterprøvnings- og evalueringsrapporter).

TEKNIQ Kvalitet har udarbejdet en række vejledninger og eksempler på KLS i dagligdagen. Se

 • Eksempler for enmandsvirksomheder
 • Eksempler for virksomheder med flere montører og
 • Eksempler for virksomheder med funktionsopdelt organisation

 

Mange virksomheder bliver i dag mødt med et kundekrav om dokumentation for håndtering af arbejdsmiløjet. TEKNIQ Kvalitet har udarbejdet en særlig udgave af KLS-systemet, hvor der er indbygget et arbejdsmiljøsystem. Læs mere her

Grundlaget

En lang række myndighedsregler, tekniske anvisninger m.v. danner grundlaget for kvalitetsledelse på GVS området. Opmærksomheden henledes dog på, at der ikke længere i KLS-bekendtgørelsen fra 2017 stilles krav om en sådan oversigt. Vi har valgt at vedligeholde den kvartalsvis, da det er et stort ønske fra en del af vores kunder. 

Her finder du: