• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

Som bekendt har TEKNIQ Kvalitet valgt at fortsætte med at udarbejde oversigt over ovenstående, selv om der ikke længere er krav om en sådan oversigt i KLS-bekendtgørelsen. Mange af vores virksomheder efterspørger den dog fortsat. Dokumentet er netop opdateret og god fornøjelse med at læse mere her

Nyheder

Love, bekendtgørelser m.m.m.

Så er seneste udgave klar af vores liste, hvor vi har skabt overblikket over, hvilket materiale, der kan være relevant indenfor de forskellige autorisationsområder og virksomhedsgodkendelser. Læs med her

Fusion

Kontrolinstanser fusionerer

Som led i fusionen mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne fusioneres de to kontrolinstanser Q-Kontrol ApS og TEKNIQ Kvalitet ApS.

Begge fusioner skal komme kunder og medlemmer til gavn i form af høj kvalitet i ydelserne til en konkurrencedygtig pris.

Alle ansatte i begge kontrolselskaber tilbydes fortsat ansættelse, ligesom vi fortsætter samarbejdet med de eksterne auditorer, der har været knyttet til TEKNIQ Kvalitet. Som kunder vil I derfor ikke umiddelbart mærke forskel i forhold til det, I kender i dag.

Det er vigtigt for os, at kunderne, også fremadrettet, oplever et konstruktivt og udbytterigt samarbejde i alle led af en godkendelse.

Med fusionen bliver den nye kontrolinstans landets største og servicerer i alt 4.000 kunder. Samtidig opnås en betydelig rolle indenfor DANAK-akkrediterede ISO-certificeringer og som certificerende organ inden for brandområdet.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Lars Søgaard
direktør
Q-kontrol ApS og TEKNIQ Kvalitet ApS

Nyt KLS materiale

Vi er nu helt parate med alt vores nye materiale på hjemmesiden;

Seneste udgave af myndighedsbestemmelser, tilpasset KLS med mulighed for alle autorisationsområder i ét system tilpasset seneste bekendtgørelse, ny bilagsoversigt til overgang mellem versionerne af rammesystemerne samt link til ”Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand” – kig endelig med og god fornøjelse.