Senest opdateret: Torsdag, 03. maj 2018 07:57

Vi i TEKNIQ Kvalitet har hermed den glæde at kunne meddele alle vores ISO-kunder, at vi har formået at optimere vores drift som kontrolinstans.
Derfor vil vi gerne tilgodese vores kunder, og det er i TEKNIQ Kvalitets bestyrelse besluttet, at samtlige ISO-kunder fra og med den 1. maj 2018 vil opnå en reduceret pris for audits i forhold til aftalt pris.

Prisreduktion gælder naturligvis nye såvel som "gamle" kunder.

Giver dette anledning til spørgsmål, er I som altid meget velkomne til at kontakte os.