• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

Vi har netop opdateret vores prisliste med fordelagtige priser til virksomheder, som oppebærer autorisation på både el og VVS. Læs mere én af de kommende dage.

Nyheder

Rettidig auditafholdelse

Sikkerhedsstyrelsen udgav den 1. januar i år en vejledning om KLS til autoriserede virksomheder og kontrolinstanser. Vejledningen er skrevet til autoriserede virksomheder og er blandt andet en vejledning til virksomheder i at opbygge og vedligeholde KLS. Heri er det også beskrevet, med hvilke intervaller kontrolinstanser skal efterprøve virksomhedens KLS, således at godkendelse af dette opretholdes. En KLS godkendelse har en gyldighed på maksimalt 24 måneder. Vil du se den fulde vejledning, så læs mere her

Grundlag for KLS, teknisk grundlag mm.

VI har i TEKNIQ Kvalitet valgt at fortsætte med at udarbejde oversigt over ovenstående, selv om der ikke længere er krav om en sådan oversigt i KLS-bekendtgørelsen, men mange af vores virksomheder efterspørger den fortsat. Dokumentet vil fremadrettet fremstå som dette ene dokument, som vi opdaterer kvartalsvis.
God fornøjelse og læs mere her.  

Har du styr på de nye bekendtgørelser til autorisationsloven?

Nye bekendtgørelser til autorisationsloven er trådt i kraft pr. 1. juli 2017.

I denne forbindelse har vi igen denne gang i TEKNIQ Kvalitet udarbejdet en oversigt over forskellene mellem bekendtgørelse 545 fra 2014 og bekendtgørelse 629 fra 2017. Af denne oversigt fremgår det, hvilke tilpasninger, der skal overvejes ved opdatering af eksisterende KLS. Oversigt findes her

TEKNIQ Kvalitets systemer vil snarest blive tilpasset den nye bekendtgørelse.

Giver dette anledning til spørgsmål, er du som altid meget velkommen til at kontakte os.