• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

 

TEKNIQ Kvalitet ApS

For installatørerne skal der kun være én kontrolinstans, de skal henvende sig til, uanset om det drejer sig om auditering og tredjepartskontrol i forbindelse med:

 • godkendelse af KvalitetsLedelsesSystem (KLS)
 • godkendelse af VE-områderne: Solceller, solvarme, biobrændsel, varmepumper og jordvarme
 • godkendelse af BedreBolig-rådgivere

eller det drejer sig om

 • certificering af ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (miljøledelse) og ISO 45001:2018 (arbejdsmiljø).

Den kontrolinstans er TEKNIQ Kvalitet.

Vores mission er at drive virksomhed som kontrolinstans efter Bekendtgørelse nr. 628 af 2. juni 2017 "Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet".

TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans. Klager over TEKNIQ Kvalitets sagsbehandling eller afgørelser rettes til TEKNIQ Kvalitet. Afvisning af klager over afslag på godkendelsesansøgninger eller tilbagetrækning af godkendelser kan ankes til Sikkerhedsstyrelsen.

TEKNIQ Kvalitet henvender sig primært til installatører.

TEKNIQ Kvalitet er ejet af TEKNIQ.

» Se TEKNIQ Kvalitets Erklæring om upartiskhed.

Se vores præsentationsfolder til ny kunder her

Se vores materiale til autoriserede virksomheder omkring skift af kontrolinstans her

Nyheder

Samlet KLS for alle autorisationsområder

Vi er glade for at kunne præsentere vores nye rammesystem til KLS, som ikke alene giver mulighed for at tilvælge værdiskabende elementer til dette, men som desuden åbner mulighed for at samle alle autorisationsområder og virksomhedsgodkendelser i ét system. Læs mere under menuen "KLS samlet for alle autorisationsområder"

Grundlag for kvalitetsledelse, teknisk grundlag mm.

Som bekendt har TEKNIQ Kvalitet valgt at fortsætte med at udarbejde oversigt over ovenstående, selv om der ikke længere er krav om en sådan oversigt i KLS-bekendtgørelsen. Mange af vores virksomheder efterspørger den dog fortsat. Dokumentet er netop opdateret og god fornøjelse med at læse mere her

Rettidig auditafholdelse

Sikkerhedsstyrelsen udgav den 1. januar i år en vejledning om KLS til autoriserede virksomheder og kontrolinstanser. Vejledningen er skrevet til autoriserede virksomheder og er blandt andet en vejledning til virksomheder i at opbygge og vedligeholde KLS. Heri er det også beskrevet, med hvilke intervaller kontrolinstanser skal efterprøve virksomhedens KLS, således at godkendelse af dette opretholdes. En KLS godkendelse har en gyldighed på maksimalt 24 måneder. Vil du se den fulde vejledning, så læs mere her