• Blåstemplet
  Blåstemplet
  Er din virksomhed blåstemplet?

  Vi tredjepartskontrollerer dit kvalitetsledelsessystem

 • Udvid KLS
  Udvid KLS
  Kvalitetsledelsessystemet kan herudover udvides med

  - El-eftersyn
  - VE-teknologierne
  - BedreBolig
 • TEKNIQ Kvalitet
  TEKNIQ Kvalitet

  TEKNIQ Kvalitet ApS er en landsdækkende kontrolinstans godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
  Vi har en målsætning om altid at levere ydelser af høj kvalitet.
 • Vedvarende energi
  Vedvarende energi
  Fra 1. januar 2013 er VE-ordningerne frivillige. TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at godkende VE.
 • Kontrolordninger
  Kontrolordninger
  Vi auditerer:
  KLS 
  KLS indeholdende VE
  KLS indeholdende BedreBolig
   
   


   
 • Vi tilbyder
  Vi tilbyder
  Priser

  uden skjulte gebyrer
  uden transportomkostninger
  uden andre ekstraomkostninger
 • ISO & OHSAS
  ISO & OHSAS
  Vi formidler certificering af mange områder inden for ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 & 2008 
 • Auditorer
  Auditorer
  Vores auditorer har indgående kendskab til installationsbranchen og taler samme sprog som dig selv.
  Ting gøres ikke unødigt komplicerede.

 

TEKNIQ Kvalitet ApS

For installatørerne skal der kun være én kontrolinstans, de skal henvende sig til, uanset om det drejer sig om auditering og tredjepartskontrol i forbindelse med:

 • godkendelse af KvalitetsLedelsesSystem (KLS)
 • godkendelse af VE-områderne: Solceller, solvarme, biobrændsel, varmepumper og jordvarme

eller det drejer sig om

 • certificering af ISO 9001 systemer og ISO 14001
 • certificering af OHSAS 18001

Den kontrolinstans er TEKNIQ Kvalitet.

Vores mission er at drive virksomhed som kontrolinstans efter Bekendtgørelse nr. 545 af 30, maj 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, VVS og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet".

TEKNIQ Kvalitet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans. Klager over TEKNIQ Kvalitets sagsbehandling eller afgørelser rettes til TEKNIQ Kvalitet. Afvisning af klager over afslag på godkendelsesansøgninger eller tilbagetrækning af godkendelser kan ankes til Sikkerhedsstyrelsen.

TEKNIQ Kvalitet henvender sig primært til installatører.

TEKNIQ Kvalitet er ejet af TEKNIQ.

» Se TEKNIQ Kvalitets Erklæring om upartiskhed.

Nyheder

Har du styr på standarder og bekendtgørelser?

TEKNIQ Kvalitet giver dig muligheden, da vi netop har opdateret vores hjemmeside til både VVS- og Elinstallationsvirksomheder.

Se listen på VVS her

Se listen for el her

Anmærkninger

I forbindelse med ny autorisationslov indførtes begrebet anmærkninger. I den forbindelse har vi udarbejdet en lille folder, som kort og hurtigt belyser begrebet. Læs gerne med her

Nyt om de nye Elsikkerhedsregler

Sikkerhedsstyrelsen har ny information omkring de nye elsikkerhedsregler, ikrafttrædelsesdato, hjemmeside m.m. - læs med her

http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Nye-elsikkerhedsregler/Elsikkerhedsregler.dk-er-aaben